ETT KONCEPT MED MÅNGA MÖJLIGHETER

FIXAT BUTIK

Som FIXAT butik säkras man möjligheten för att kunna erbjuda ett brett och strukturerat sortiment av attraktiva produkter och tjänster till såväl verkstäder som privatkunder genom att:

 • Säkra större inköpsvolymer och därmed uppnå bättre förutsättningar
 • Bidra till en professionell och social gemenskap, som gör det lättare att vara självständig
 • Optimera kapaciteten till utveckling av it-system, som är skräddarsytt efter våra behov
 • Optimera marknadsföringen genom konceptet
 • Optimera kapaciteten till olika gemensamma utvecklingsprojekt
 • Säkra goda villkor, i förhållande till egen verksamhetsdrift, i förbindelse med försäkringar, it-support, marknadsföring,  juridiskt bistånd, affärsutveckling mm.

Som FIXAT butik är man samtidigt säkrad, att det är en god balans i mellan medlemmarnas frihet, oberoende och självbestämmande i förhållande till hur många av de erbjudna tjänster och lösningar man önskar att använda sig av.

FIXAT KONCEPT’s affärsmodell är baserad på nedanstående modell.

INTRESSERAD?

BLI EN DEL AV SVERIGES NYA KEDJA, SOM ÄR FRAMTAGEN FÖR DIG!

ATTRAKTIV, EFFEKTIV OCH LÖNSAM

Som FIXAT butik har man tillgång till ett på flera sätt helt unikt butikspaket

Ju fler av dom kopplade tjänster man använder, i högre grad säkrar man här och nu, men också i framtiden, att man driver en attraktiv, effektiv och lönsam butik. Butikspaketet innehåller bl.a.:

 • Eget marknadsområde – vi konkurrerar inte med varandra
 • Inköpsavtal med huvudleverantörer
 • Webshop till beställning av varor med sökning på reg.nr. eller TecDoc nr
 • Stöd vid uppstart inom konceptet
 • Stöd i form av verksamhetsutveckling för butiken
 • Skyltning, marknadsföringsmaterial mm.
 • FIXAT koncept handbok
 • Tillgång till servicetjänster till egen verksamhet genom samarbetspartners innanför exempelvis försäkringar, IT-support, marknadsföring, juridiskt bistånd, affärsutveckling, etc.
 • FIXAT verkstadskoncept/-paket
 • AUTOFIXAT affärssystem för anslutna verkstäder

FIXAT verkstadskoncept
Som FIXAT butik har du möjlighet att erbjuda dina verkstadskunder att bli en FIXAT verkstad och ansluta dem till din FIXAT butik. Du får härigenom möjlighet för att erbjuda dina FIXAT verkstäder en rad tjänster och lösningar , som är beskriven på de sista sidorna av denna broschyr.

Framtida möjligheter
Ut över de delar, som är en del av konceptet i dag, är det en ambition om att utvidga med ytterligare erbjudanden och tjänster till konceptets medlemmar. Det vill både vara kostnadsfria erbjudanden, men också erbjudanden till ett fördelaktigt pris till medlemmarna. Utveckling av erbjudanden och tjänster sker i tätt samarbete med medlemmarna.

Omkostnader som medlem
För att kunna bekosta vidareutveckling av konceptet och fördelarna för konceptets medlemmar, betalar varje medlem en mindre fast medlemsavgift varje månad. Utöver medlemsavgiften betalar du som medlem en mindre inköpspremie som baserar sig på en procentandel på dina inköp hos konceptets huvudleverantörer, var du som medlem är säkrat extra goda priser, som förhandlats fram centralt för alla medlemmar.

INTRESSERAD?

BLI EN DEL AV SVERIGES NYA KEDJA, SOM ÄR FRAMTAGEN FÖR DIG!

IT-LÖSNINGAR SOM UNDERLÄTTAR DIN FÖRSÄLJNING

Som FIXAT butik får du möjlighet för att använda anpassade IT-lösningar

En väsentligt utgångspunkt för att kunna driva en attraktiv, effektiv och lönsam butik er rätt IT-plattform. Som FIXAT butik får du möjlighet för att använda dig av lösningar som har skräddarsytts för Fixat butiker, användarvänliga och integrerbara system, som är utvecklat av fackfolk till fackfolk. Alla system i FIXAT KONCEPT är utvecklat med hängivenhet på att frigöra tid nedlagt på administrativt arbete, till kundrelaterad tid.

Du erbjudes bl.a. att abonnera på:

FIXAT butikssystem
– Komplett produktstruktur från utvalda huvudleverantörer
– Prissättnings- och rabattmodeller mm.

FIXAT webshop
– Integrerbar med FIXAT butikssystem

AUTOFIXAT verkstadssystem
– Integrerbar med FIXAT butikssystem

Det är frivilligt om du önskar att använda systemen, och för dom system du väljer, erbjuds du stöd för att komma i gång med att använda dessa på bästa möjliga vis.

AUTOFIXAT verkstadssystem med connected cars teknologi
Från och med maj 2018 har alla nytillverkade bilar connected cars. Det betyder att bilproducenterna online bl.a. registrerar fordonets data och övervakar bilens tillstånd. Detta sker med tanken på att erbjuda tjänster och knyta upp bilägaren till auktoriserat märkesverkstad.

I stora delar av Europa har auktoriserade verkstäder nu också börjat att erbjuda en liknande tjänst till bilägare av bilar tillverkat från 2002 och upp till i dag. Med en så kallad dongle installerad i bilens OBD-uttag, förvandlas bilen till en connected car som nu är kopplat till det auktoriserade verkstaden.

Som FIXAT butik får du möjlighet för att erbjuda dina FIXAT verkstäder samma teknologi. Bilägaren kopplas till verkstaden som igen är kopplat till dig. Läs mer om fördelarna med AUTOFIXAT connected cars systemet på sidorna som beskriver FIXAT verkstad konceptet.